Alfing är Nolas förlängda arm

Det är ofta snabba puckar och stort fokus på kvalitet när Alfing levererar till Nola. Men det Agneta Stake, Nolas ägare, värderar högst är att företagen tillsammans bildar ett sammansvetsat team.
– För oss är Alfing inte en legotillverkare. Det bästa i samarbetet är att vi känner ett partnerskap med varandra, säger hon.

Möbler och produkter för publika miljöer ställer höga krav på kvalitet. Och täta relationer. Därför innehåller samarbetet mellan Nola och Alfing dagliga kontakter och långvariga projekt.
– När det kommer till stål och ståltillverkning är Alfing en av våra största, och första, underleverantörer. Beroende på produktutformning och material går vi in i projekt med de leverantörer som uppfyller våra krav bäst på såväl kompetens som kapacitet. Alfing är en av dem på stålsidan, säger Agneta Stake, som äger Nola sedan 40 år tillbaka.

Samarbetet med Transpo Konstruktion startades redan på 1980-talet. När företaget senare blev Alfing har det bara fortsatt i samma riktning – framåt.
– De är vår förlängda arm. Vi upplever oss som ett team och jag känner att Alfing tycker likadant, säger Agneta.

Nola har ingen egen tillverkning utan fokuserar på försäljning, formgivning, utveckling och design. Det innebär i praktiken att Alfing, utöver produktionsuppdraget, monterar och distribuerar färdiga produkter till slutkunden.
– Vi har ett kontinuerligt utbyte av idéer rörande produktutveckling med våra leverantörer, vilket är viktigt för oss. Då gäller det att de hjälper till att ta fram prototyper och har möjlighet att ta produkten från ax till limpa, utan att tumma på kvaliteten, säger Agneta.
– Med Alfing vet jag att vi får ett slutresultat av högsta kvalitet.

Tillbaka