Idé & Konstruktion

Har ditt företag en idé om hur ni vill att en produkt ska se ut eller fungera? Låt Alfing göra idén till verklighet.

Till oss kommer kunder med en enkel skiss på en pappersbit och det räcker mycket väl för att vi ska konstruera, göra ritningsunderlag, programmera, packa, lagerhålla och i slutändan distribuera till slutkund. Vi använder oss av den senaste teknologin för att nå de allra bästa resultaten.

På Alfing finns så väl kompetens som kapacitet för att ta din idé genom hela värdekedjan, allt under ett tak.

Låt mig hjälpa dig

Vill du veta mer om hur vi på Alfing kan hjälpa just dig? – Hör av dig till mig!

Kontakta mig här!

Case för Idé & konstruktion

Ny kund väljer Alfing för komplett tillverkning

Alfings stora bredd lockar nya kunder. Nu väljer Centab att förlägga hela tillverkningen av deras stoftavskiljare C-200 i den älmhultska fabriken. Centabs stoftavskiljare går att hitta i träslöjdsalar, på snickerier och mekaniska verkstäder – såvä...