Alfing når miljömål – satsar ännu hårdare

Den senaste tiden har Alfing satsat hårt på miljöarbetet. Första målet är redan hemma – nu spänns bågen ytterligare.

Kartläggningen visade en stor besparingspotential och det sattes höga mål. När Transpo Konstruktions AB senare förvärvades gjordes ytterligare en energikartläggning, som fick Alfing att satsa ännu högre.
– I januari i år nådde vi målet om en besparing på 1 150 kWh, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Men vi är inte fullt nöjda med det. Därför har vi höjt besparingsmålet till 1 500 kWh, en besparing som motsvarar en reducering på 27 procent av vår förbrukning 2016. Enklare förklarat är det en genomsnittlig årsförbrukning av energi för 60 villor, säger Arne Karlsson, försäljningschef.

Men det finns fler punkter där Alfing vill reducera sin energiförbrukning.
– Vi jobbar naturligtvis på att få ned mängden skrot, användandet av kemikalier och att minska våra transporter, såväl interna som externa. Kan något ersättas av ett miljövänligt alternativ ska det också göras. Vill man som företag vara med på den här resan och köpa produkter av en miljövänlig leverantör, då tycker jag verkligen att man ska höra av sig till någon av våra säljare.

Tillbaka