Så har Alfing klarat sig genom pandemin

Den stora bredden av kunder och flera stora investeringar i maskinparken gjorde 2020 till ett lyckat år för Alfing.
– Vi har kunder i många och bra branscher. En del har haft det tufft, men vi har lyckats väldigt väl sett till förutsättningarna, säger försäljningschef Arne Karlsson.

Det är ungefär ett år sedan som covid-19 vände upp och ned på världen. För Alfing innebar det bland annat en justerad budget redan i maj, med en oro för framtiden och pågående projekt.
– De målen nåddes snabbare än vad vi hade kunnat tro. Vi är mer eller mindre uppe i samma siffror som 2019. Det är vi väldigt glada och stolta över. Det är tydligt att vi står rustade inför framtiden, säger Arne.

Kunder i rätt branscher och stora investeringar i fabrikerna är två tydliga anledningar till det positiva resultatet. Att kunderna dessutom har stort förtroende för Alfing har spelat sin roll.
– Vartannat år gör vi en kundundersökning för att ta reda på vad vi gör bra och kan göra bättre. I fjol förstod vi att leveranssäkerheten har kunnat förbättras, vilket är ett av våra stora fokusområden, säger Arne.
– I och med att vi ligger på rätt sida i produktionen har vi nu möjlighet att vara tydligare och förekomma våra kunder kring deras leveranser. Vårt mål är att från och med nu vara en superleverantör.

Samtidigt som Alfing har fått behålla sina partner och kunder har även en del nya kommit in.
– Framför allt sedan årsskiftet. Vi har fått in många nya förfrågningar som har mynnat ut i konkreta uppdrag. Det är väldigt skönt att vi är i fas och samtidigt har fått möjlighet att investera i nya starka maskiner. De kommer till användning för våra kunder.

Tillbaka