Nu är Alfing ISO14001-certifierat

Nu har vi certifierat oss enligt ISO14001. Detta betyder att vi arbetar med och förbättrar den verkan som vår verksamhet har på miljön.

Ett miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet i en verksamhet. ISO 14001 fastställer hur ett miljöledningssystem skall byggas upp och vilka funktioner som skall finnas. Till exempel skall systemet innehålla en grundläggande policy, tidsatta mål i en handlingsplan och även en uppföljning av miljöarbetet. ISO-standarden kräver inte att organisationen är miljövänlig i alla avseenden, men att det finns en styrning av aktiviteterna utifrån ett miljö-perspektiv och att man arbetar med och förbättrar den verkan på miljö som verksamheten har.

Tillbaka