Alfing i Älmhult AB förvärvar Transpo Konstruktions AB

Den 5 april 2018 ingick Alfing ett avtal tillsammans med Transpo om köp av samtliga aktier i företaget. Förvärvet sker i syfte att stärka positionen på marknaden, utveckla verksamheterna samt att bli ännu bättre på att möta kundernas ökade krav.

Transpo är ett anrikt företag som under mer än 60 år har levererat avancerade komponenter i stål och metall. Numera kommer verksamheten att fortsätta under Alfings namn vilket innebär en än kompetentare och starkare organisation.

Genom förvärvet har koncernen numera cirka 130 anställda och beräknas omsätta omkring 200 miljoner kronor 2018.

 

Hans Johansson, vd Alfing, kommenterar:
– Förvärvet är en viktig del av Alfings tillväxtstrategi. Transpo är ett väletablerat företag som har investerat kraftfullt i en modern och ändamålsenlig maskinpark. Transpo har dessutom en mycket kompetent personalstyrka. Våra verksamheter kompletterar varandra väldigt väl och genom förvärvet kommer vi lättare att kunna möta de högre krav som våra kunder ställer och vi kan även åta oss större uppdrag än vad vi har kunnat tidigare.

Tillbaka