Nu är Alfing ISO14001 certifierad

Nu har vi certifierat oss enligt ISO14001.

Ett miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet i en verksamhet. ISO 14001 fastställer hur ett miljöledningssystem skall byggas upp och vilka funktioner som skall finnas. Till exempel skall systemet innehålla en grundläggande policy, tidsatta mål i en handlingsplan och även en uppföljning av miljöarbetet. ISO-standarden kräver inte att organisationen är miljövänlig i alla avseenden, men att det finnsen styrning av aktiviteterna utifrån ett miljö-perspektiv och att man arbetar med och förbättrar den verkan på miljö som verksamheten har.