LAGER & LOGISTIK

Montering och packning utförs vid höjdjusterbara arbetsplatser. Godshantering och lager sköts med ett flytande lagersystem med ca 1500 pallplatser. Gods/varor/produkter placeras så att onödig förflyttning undviks för en effektiv logistik.

Utifrån det kriteriet placeras gods som plockas ofta (frekvent) mer tillgängligt än hur gods med lägre plockfrekvens lagras. Både godsmottagning och lastning av färdiga produkter sker väderskyddat under tak.

Rörlaserskärmaskin

Planlaserskärmaskin

Stansning

Kantpressning

Svetsning