Kvalitet och Miljöpolicy

Det är viktigt att olika intressenter känner en trygghet i att samarbeta med oss. Vi arbetar ständigt med att leva upp till de olika krav som kunder, samhälle och myndigheter ställer på oss. Vår ambition är att minimera den inverkan vår verksamhet ger på vår omgivande miljö.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Kvalitet & miljöpolicy

ISO certifikat 2018